Pood tel. 56 89 3516
Koolitus tel. 56 855 920
E-mail: info@sternum.ee


Homöopaatia eriala õppekava

Õppevaldkond: täiend- ja alternatiivmeditsiin
Koolituse liik: tööalane koolitus
Nominaalne õppeaeg: 4 aastat (1+3 aastat)
Koolituse maht: 35 seminari, ühe seminari kestus 2 õppepäeva.
Õppekeel: põhikeel eesti keel, õppekirjandus inglise keeles, saksa keeles, vene keeles.

Õppes edasijõudmise/lõpetamise eeldused: kodutööde esitamine, kontrolltööde sooritamine, vaheeksami (10. seminar) sooritamine, kursusetööde esitamine ja kaitsmine, seminarides osalemine, lõputöö esitamine ja kaitsmine, lõpueksami sooritamine.

Lõputunnistuse väljastamise eeldused: homöopaatia õppekava läbimine vajalikus mahus, meditsiinilise baaskursuse läbimine või eelneva meditsiinilise hariduse korral eksami sooritamine.

Lõpetamisel väljastatud dokumendid: tunnistus.

Edasised võimalused: Täiend- ja alternatiivmeditsiini Nõukojas homöopaadi Kutse eksami sooritamine kutsetunnistuse saamiseks.

Homöopaatia koolitus jaguneb kaheks õppeetapiks: homöopaatia põhikursus (10 seminari, 1 õppeaasta) ja homöopaatia ametialane kursus (11.-35. seminar, 3 õppeaastat).

Homöopaatia põhikursus:

Homöopaatia põhikursus on mõeldud kõigile, kes soovivad saada põhjalikumat vastust küsimusele, milline ravimeetod homöopaatia on ja millised on homöopaatia võimalused. Kursus annab teadmised, mis võimaldavad iseseisvalt oma pere lihtsamate akuutsete haigestumistega toime tulla. Homöopaatia koolituse seminarid toimuvad kord kuus nädalavahetustel.

Kursuse teemad:

 • ülevaade homöopaatia ajaloost ja olulisematest suurkujudest homöopaatias;
 • homöopaatia põhiseaduste ja põhitõdedega tutvumine, sissejuhatus Samuel Hahnemanni teosesse „Organon der Heilkunst“;
 • olulisemad mõisted homöopaatias: tervis, haigus, akuutne haigus, krooniline haigus, sümptom jt;
 • homöopaatia Materia Medica ja Repertooriumi kasutama õppimine;
 • laialdasemalt kasutatavate homöopaatiliste raviainete haiguspiltide läbitöötamine;
 • homöopaatia ja akadeemilise meditsiini võrdlev analüüs;
 • akuutse haiguse oluliste, eriliste sümptomite märkamise, eristamise ja jälgimise õpe;
 • anamneesi võtmine akuutse haiguse korral;
 • anamneesis saadud sümptomite klassifitseerimine ja hierarhiseerimine;
 • erinevate akuutsete haigusjuhtumite lahendamise harjutamine;
 • traumajuhtumite lahendamine homöopaatias;
 • ülevaade haigust ülalhoidvatest faktoritest ja nende likvideerimisest;
 • toitumine, loodustooted, vitamiinid, toidulisandid (kasulikkus ja ohtlikkus).

Kursus koosneb 10st seminarist (ühe seminari maht on 20 akadeemilist tundi). Peale kursuse lõpetamist ja eksami sooritamist on soovijatel võimalus jätkata homöopaatia ametialasel koolitusel. Põhikursuse läbinutel ei ole õigust töötada homöopaadina.

Homöopaatia ametialane kursus:

Ametialane kursus kestab peale põhikursuse läbimist kolm õppeaastat. Kursusele pääsemise eelduseks on põhikursuse eksami edukas sooritamine ja kogu õppeprogrammi läbimine (seminarides osalemine ja kõigi kodutööde esitamine). Kursusele on õppima oodatud need, kes soovivad homöopaatiat õppida süvendatult.

Kursuse teemad:

 • homöopaatia ravireeglite süvaõpe Samuel Hahnemanni „Organon der Heilkunst“ põhjal;
 • homöopaatia ajalugu: erinevate homöopaatide panus homöopaatiasse;
 • kaasaegne homöopaatia: tuntumad homöopaadid ja nende töö;
 • krooniliste haiguste ravi:
  • akuutse ja kroonilise haiguse eristamine;
  • miasmiteooria;
  • anamneesi võtmine kroonilise haiguse korral;
  • kroonilise haiguse sümptomite märkamine, eristamine ja jälgimine;
  • sümptomite klassifitseerimine ja hierarhiseerimine;
  • kroonilise haiguse ravi jälgimine;
 • akuutsete haiguste ravi süvendatud õpe;
 • töö kõrgema taseme Materia Medicatega;
 • erinevate Repertooriumitega tutvumine ja nende kasutamine;
 • raviainete valmistamise ja kasutamise õpe;
 • isopaatia; nosodid ja sarkoidid ning nende kasutamine homöopaatias.

Seminarid toimuvad kord ühe kuu tagant nädalavahetuse seminaridena (reede ja laupäev).

Olulised lisadokumendid:

 • Sternum Koolitus õppekorralduseeskiri
 • Sternum Koolitus kirjalike tööde vormistamise juhend

Homöopaatia 4 aastase kursuse läbinutel on õigus asuda tööle homöopaadina.

Õppekava juht: Ülle Liivamägi
Õppe koordinaator: Kaisa Nurmsalu
Kontakt e-mail koolitus@sternum.ee
Tel: 56 855 920

Üldinfo

Seminarid toimuvad reedeti 16.00-21.00 ja laupäeviti 09.00-16.00.

Uus kursus alustab: septembris 2023.

Esimene seminar 15.-16.09.2023

Vaata aegu koolituskalendrist, grupp HP1.

Lisainfo

Seotud koolitused