Homöopaatia

Ootame Sind õppima homöopaatiat! Oma õpetuses põhineme kindlameelselt Samuel Hahnemanni teosel “Organon der Heilkunst”, mis on iga praktiseeriva homöopaadi põhiline teos, milles oma töös juhinduda. Meie õpe annab Sulle piisavalt tugeva teoreetilise aluspõhja, mis võimaldab hästi orienteeruda kogu homöopaatia erialakirjanduses – seda nii homöopaatia algusaegade klassikute teostes kui ka kaasaegses kirjanduses.

Homöopaatia õpingud jagunevad Sternumis kaheks õppeetapiks: homöopaatia põhikursus (1 õppeaasta) ja homöopaatia ametialane kursus (3 õppeaastat).

Homöopaatia põhikursus ehk homöopaatia õpingute esimene aasta on mõeldud kõigile, kes soovivad saada põhjalikumat vastust küsimusele, milline ravimeetod homöopaatia on ja millised on homöopaatia võimalused. Antakse põhjalik ülevaade homöopaatia põhiseadustest ja nende rakendamisest praktikas. Õpitakse kasutama homöopaatia põhilisi erialaraamatuid. Kursuse raames võtame läbi enamlevinud homöopaatiliste ainete Materia Medica ainepildid, kuid õppe eesmärk on suunata õpilast iseseisvale põhjalikumale tööle Materia Medica raamatutega.

Suur tähtsus on meie õpingutes sümptomiõpetusel; anamneesi võtmise ja repertoriseerimise oskusel, mida esimesel kursusel praktiseeritakse akuutsete haigusjuhtumite näitel. Kursusel läbitakse teemad, mis võimaldavad iseseisvalt oma pere lihtsamate akuutsete haigestumistega toime tulla, eraldi keskendume ka traumadele.

Kursus koosneb kümnest nädalavahetuse seminarist. Kursus lõpeb eksamiga, mille eduka sooritamise järgselt on võimalik jätkata õppimist ametialasel kursusel. Põhikursuse läbinutel ei ole õigust töötada homöopaadina.

Homöopaatia õppe õppekava

Homöopaatia ametialane kursus on kolme aastane õpe, kus lisaks akuutsetele haigustele õpitakse nüüd ka krooniliste haiguste ravi. Ametialasele kursusele on oodatud need, kes soovivad homöopaatiat õppida süvendatult (kas ametialastel eesmärkidel või iseenda tarbeks). Ametialase kursuse eesmärk on anda tulevasele homöopaadile tugev teoreetiline aluspõhi; koos ravireeglite tundmise, kõrgema taseme Materia Medica tundmise ning repertoriseerimisoskusega. Õppes keskendume nii klassikalistele homöopaatia suurkujudele, kui ka kaasaegsetele homöopaatidele.

Kolme aastane õpe koosneb 25-st nädalavahetuse seminarist ning lõpeb lõpueksami sooritamise ja lõputöö kaitsmisega. Ametialase kursuse lõpetanutel on õigus töötada homöopaadina.

Kursuse toimumine

Homöopaatia seminarid toimuvad kord kuus nädalavahetuse seminaridena, reedel 16.00-21.00 ja laupäeval 09.00-16.00 Tallinnas Mustamäe 60 1 korrusel.

Seminaride ajad leiad koolituskalendrist.

Kursuse maksumus

Homöopaatia põhikursuse maksumus on 1950 eurot (kokku 20 õppepäeva aasta jooksul). Tasumine on osade kaupa, tasutakse iga seminari järgselt esitatud arve alusel osamaksena. Kahepäevase seminari hind on 195 eurot.

Õppemaksule lisandub kolme võõrkeelse homöopaatia erialaraamatu tasu (hind maksimaalselt ca 75€).

Õppe koordinaator: Kaisa Nurmsalu

Kontakt e-mail koolitus@sternum.ee

Tel: 56 855 920

Üldinfo

Seminarid toimuvad reedeti 16.00-21.00 ja laupäeviti 09.00-16.00.

Uus kursus alustab: septembris 2023.

Esimene seminar 15.-16.09.2023

Vaata aegu koolituskalendrist, grupp HP1.

Lisainfo

Seotud koolitused