Homöopaatia

Veel on võimalik liituda 9.-10.oktoobri seminariga!

Kursuse üldtutvustus

Homöopaatia õpingud jagunevad Sternumis kaheks õppeetapiks: homöopaatia põhikursus (1 õppeaasta) ja homöopaatia ametialane kursus (3 õppeaastat).

Homöopaatia põhikursus ehk homöopaatia õpingute esimene aasta on mõeldud kõigile, kes soovivad saada põhjalikumat vastust küsimusele, milline ravimeetod homöopaatia on ja millised on homöopaatia võimalused. Antakse põhjalik ülevaade homöopaatia põhiseadustest ja nende rakendamisest praktikas. Õpitakse kasutama homöopaatia põhilisi erialaraamatuid. Kursuse raames võtame läbi enamlevinud homöopaatiliste ainete Materia Medica ainepildid, kuid õppe eesmärk on suunata õpilast iseseisvale põhjalikumale tööle Materia Medica raamatutega.

Suur tähtsus on meie õpingutes sümptomiõpetusel; anamneesi võtmise ja repertoriseerimise oskusel, mida esimesel kursusel praktiseeritakse akuutsete haigusjuhtumide näitel. Kursusel läbitakse teemad, mis võimaldavad iseseisvalt oma pere lihtsamate akuutsete haigestumistega toime tulla, eraldi keskendume ka traumadele.

Kursus koosneb kümnest nädalavahetuse seminarist. Kursus lõpeb eksamiga, mille eduka sooritamise järgselt on võimalik jätkata õppimist ametialasel kursusel. Põhikursuse läbinutel ei ole õigust töötada homöopaadina.

Homöopaatia ametialane kursus on kolme aastane õpe, kus lisaks akuutsetele haigustele õpitakse nüüd ka krooniliste haiguste ravi. Ametialasele kursusele on oodatud need, kes soovivad homöopaatiat õppida süvendatult (kas ametialastel eesmärkidel või iseenda tarbeks). Ametialase kursuse eesmärk on anda tulevasele homöopaadile tugev teoreetiline aluspõhi; koos ravireeglite tundmise, kõrgema taseme Materia Medica tundmise ning repertoriseerimisoskusega. Õppes keskendume nii klassikalistele homöopaatia suurkujudele, kui ka kaasaegsetele homöopaatidele.

Kolme aastane õpe koosneb 25-st nädalavahetuse seminarist ning lõpeb lõpueksami sooritamise ja lõputöö kaitsmisega. Ametialase kursuse lõpetanutel on õigus töötada homöopaadina.

Homöopaatia õppekava

Kursuse toimumine

Homöopaatia seminarid toimuvad kord kuus nädalavahetuse seminaridena, reedel 15.00-21.00 ja laupäeval 10.00-16.00. Õpe toimub Tallinnas, Mustamäe tee 60, III korrusel.

Esimene seminar 11.-12.september 2020.

Seminaride ajad leiad koolituskalendrist.

Kursuse maksumus

Homöopaatia põhikursuse maksumus on 1950 eurot. Tasumine on osade kaupa, tasutakse iga seminari järgselt esitatud arve alusel osamaksena. Kahepäevase seminari hind on 195 eurot.

Õppemaksule lisandub kolme võõrkeelse homöopaatia erialaraamatu tasu (hind maksimaalselt ca 75€).

Õppe koordinaator: Kaisa Nurmsalu

Kontakt e-mail koolitus@sternum.ee

Tel: 56 855 920

Registreerun koolitusele

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)